Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
23
Số căn:
408
Quy mô:
26.978 m2
Mật độ xây dựng:
40%
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:23
Quy mô:26.978 m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:408 Ngày hoàn thành:Dự kiến Quý IV/2019
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:23
Quy mô:26.978 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:408
Ngày hoàn thành:Dự kiến Quý IV/2019
1