• 3
  • 2
  • 113,5m2
  • Tầng 07
  • Kinh Đô Tower
Phòng ngủ:3 Pháp lý:Sổng hồng
Nhu cầu: Loại:Căn hộ
Tầng:Tầng 07 Tòa:Kinh Đô Tower
Hướng ban công: Phòng wc:2
Diện tích:113,5m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:113,5m2
Phòng ngủ:3
Phòng wc:2
Tầng:Tầng 07
Pháp lý:Sổng hồng
Nhu cầu:
Loại:Căn hộ
Tòa:Kinh Đô Tower