• 1
  • 1
Phòng ngủ:1 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:1
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ:1
Phòng wc:1
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại: