Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang mở bán
Giá: Liên hệ 0936123169
  • Số căn hộ: 71
  • Mật độ xây dựng: 40
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ: 0918-386-586
  • Số căn hộ: 3.748
  • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ: 0918-386-586
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 33%
Sắp mở bán
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ: 565
  • Mật độ xây dựng:
Liên hệ:
  • Liên hệ:
  • 0908271986