Hiển thị tất cả 4 kết quả

Sắp mở bán
Giá: Liên hệ: 0918-386-586
  • Số căn hộ: 3.748
  • Mật độ xây dựng: 29.5%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ 0918-386-586
  • Số căn hộ: 42000
  • Mật độ xây dựng: 18,9%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ: 0918-386-586
  • Số căn hộ: 10.000
  • Mật độ xây dựng: 14,7%
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ: 0936-123-169
  • Số căn hộ: 1570
  • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0936123169