• 1PN-4PN
  • 2-3
Phòng ngủ:1PN-4PN Pháp lý:
Nhu cầu: , Loại:Căn hộ
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:2-3
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ:1PN-4PN
Phòng wc:2-3
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu: ,
Loại:Căn hộ