• 4
  • 3
Phòng ngủ:4 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại:Căn hộ
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:3
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ:4
Phòng wc:3
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại:Căn hộ