• 2
  • 2
  • 90m
Phòng ngủ:2 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:2
Diện tích:90m
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:90m
Phòng ngủ:2
Phòng wc:2
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại: