• 1-4
  • 2
Phòng ngủ:1-4 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:2
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ:1-4
Phòng wc:2
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại: