• 2
  • 2
  • 21
  • Park 9
Phòng ngủ:2 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại:Căn hộ
Tầng:21 Tòa:Park 9
Hướng ban công: Phòng wc:2
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ:2
Phòng wc:2
Tầng:21
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại:Căn hộ
Tòa:Park 9