Trạng thái:
Đang bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
665
Quy mô:
7.525,8 m2
Mật độ xây dựng:
40%
Tecco Group Tecco Group
Loại: Shop house Trạng thái:Đang bán
Số Block:2Số tầng:25
Quy mô:7.525,8 m2Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:665Ngày hoàn thành:6/2022
Tecco Group Tecco Group
Loại: Shop house
Trạng thái:Đang bán
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:7.525,8 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:665
Ngày hoàn thành:6/2022