Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
30
Số căn:
1570
Quy mô:
133 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:5Số tầng:30
Quy mô:133 haMật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1570Ngày hoàn thành:07/2023
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:5
Số tầng:30
Quy mô:133 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1570
Ngày hoàn thành:07/2023