Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
56
Số tầng:
30
Số căn:
10.000
Quy mô:
280 ha
Mật độ xây dựng:
14,7%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:56Số tầng:30
Quy mô:280 haMật độ xây dựng:14,7%
Số căn hộ:10.000Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:56
Số tầng:30
Quy mô:280 ha
Mật độ xây dựng:14,7%
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
Trương Xuân Vũ
  • Trương Xuân Vũ
  • 0918386586