Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
66
Số tầng:
27
Số căn:
42000
Quy mô:
420ha
Mật độ xây dựng:
18,9%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:66Số tầng:27
Quy mô:420haMật độ xây dựng:18,9%
Số căn hộ:42000Ngày hoàn thành:Quý 2/2020
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:66
Số tầng:27
Quy mô:420ha
Mật độ xây dựng:18,9%
Số căn hộ:42000
Ngày hoàn thành:Quý 2/2020
Liên hệ:
  • Liên hệ:
  • 0908271986