Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
18
Số căn:
549
Quy mô:
12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:
30%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2Số tầng:18
Quy mô:12,657.3 m2Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:18
Quy mô:12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549
Ngày hoàn thành:
Liên hệ:
  • Liên hệ:
  • 0908271986