Hiển thị tất cả 12 kết quả

Đang bán
Giá: 40 triệu /m
 • Số căn hộ: 665
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang bán
Giá: 15 triệu
 • Số căn hộ: 2088
 • Mật độ xây dựng: 38
Đang bán
Giá: 22 triệu
 • Số căn hộ: 736
 • Mật độ xây dựng: 45
Đang mở bán
Giá: Liên hệ 0936123169
 • Số căn hộ: 71
 • Mật độ xây dựng: 40
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ: 0918-386-586
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ: 0918-386-586
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 33%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ 0918-386-586
 • Số căn hộ: 42000
 • Mật độ xây dựng: 18,9%
Sắp mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 565
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ: 0918-386-586
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 14,7%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ: 0918-386-586
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ: 0936-123-169
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ:
 • Liên hệ:
 • 0908271986