Trạng thái:
Đang bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
32
Số căn:
2088
Quy mô:
21000
Mật độ xây dựng:
38
Tecco Group Tecco Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang bán
Số Block:6Số tầng:32
Quy mô:21000Mật độ xây dựng:38
Số căn hộ:2088Ngày hoàn thành:30/06/2021
Tecco Group Tecco Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang bán
Số Block:6
Số tầng:32
Quy mô:21000
Mật độ xây dựng:38
Số căn hộ:2088
Ngày hoàn thành:30/06/2021
Liên hệ:
  • Liên hệ:
  • 0908271986